Tjenester

Våre medarbeidere er dyktige regnskapsførere, økonomer og revisorer som kan levere en rekke tjenester innen økonomi og regnskap. Hos oss får du en effektiv og personlig service med et høyt kunnskapsnivå. Vi har moderne data- og rapporteringssystemer. Dermed kan det meste foregå via internett for dem som ønsker det. Skulle du foretrekke godt gammelt papir kan vi stå for alt det elektroniske. Flyter arbeidsplassen din over av papir kan vi ta oss av alt slikt så kan du bruke tiden din der den gir mest nytte. Vi tilbyr fleksible løsninger. Rapporter kan tilpasses ditt behov, både når det gjelder presentasjon, informasjon og hvor ofte rapportering er ønskelig. Vi kan ta ansvar for alt av regnskapsføring, årsoppgjør, ligningsdokumenter og lignende. Deler av regnskapsføringen, f.eks. fakturering kan du stå for selv om ønskelig. Du kan eventuelt utføre det meste av jobben selv, så kan vi bistå med avstemming, kontroll, o.l. Vi er med andre ord behjelpelige med fleksible skreddersydde løsninger som passer deg og din bedrift!

Vi tilbyr bl.a.:

  • Regnskapsføring / bokføring
  • Fakturering / purring / sending til inkasso
  • Lønnskjøring
  • Budsjettering
  • Årsregnskap
  • Selvangivelse / ligningsdokumenter
  • Etablering av virksomhet
  • Utarbeidelse av protokoller og lignende dokumenter
  • Rådgivning innen fagområdet, f.eks. skatt og avgift, regnskap, bedriftsøkonomi, rutiner og intern kontroll
Reklame