Registrering i Foretaksregisteret innen årsskiftet

Foretaksregisteret har satt frister for når meldinger må sendes inn for å bli registrert før årsskriftet.

For raskere saksbehandling og enklere signeringskrav oppfordrer Brønnøysundregistrene til at samordnet registermelding sendes inn elektronisk via Altinn. Dette gjelder nå også meldinger om fusjon, fisjon, nedsettelse av aksjekapital og melding om avvikling.

Melding om beslutning om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20oktober. Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger innsendt elektronisk til Foretaksregisteret etter 10. desember kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.

Meldinger på papir
Må du allikevel sende inn meldingen på papir, bør Brønnøysundregistrene ha mottatt beslutning om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling innen 1. oktober. Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger på papirblankett som kommer til Foretaksregisteret etter 30. november kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av 2013.

Reklame

Noen linker til nettsteder med nyttig faglig informasjon:

Regnskap og skatt

Bedriftsetablering og informasjon om bedrifter:

Oppslag i lover og regler: